English Club | Club de Inglés | Visit Stockton
Launch Recite Me assistive technology

English Club | Club de Inglés

Admission: Free

Location: Virtual

Time: 4:00 PM to 5:00 PM

Contact: Michael Vinard
Email: michael.vinyard@stocktonca.gov
Phone: (209) 937-8221

Mapped location of English Club | Club de Inglés

English Club | Club de Inglés

Register on the library's events calendar.

Do you want to learn English from home? Join us every Friday at 4PM and we can learn together. Get a head start on Rosetta Stone for free with your library card.

¿Quieres aprender inglés desde tu casa? Acompaña nos todos los viernes a las 4 p.m. y aprenderemos juntos. Tomé ventaja de Rosetta Stone de forma gratuita con su tarjeta de la biblioteca.

Nais mo bang matuto ng Ingles mula sa bahay? Sumali sa amin tuwing Biyernes ng alas kwatro ng hapon at magkakasama tayong matutunan. Magsimula sa Rosetta Stone nang libre sa iyong card ng aklatan.

Bạn có muốn rèn luyện Anh ngữ tại nhà không? Hãy tham gia nhóm tự luyện Anh ngữ với chúng tôi mỗi thứ Sáu hàng tuần vào lúc 4 giờ chiều. Bạn hãy bắt đầu bằng cách sử dụng phần mềm Rosetta Stone miễn phí với thẻ thư viện của mình.